1,2,3 actief met senioren

Het project '1,2,3 actief met senioren' heeft als doel onze oudere zorggebruikers actief te houden.

Cera verleende financiële steun aan onze vestiging in de Hoekstraat te Eksel . In deze vestiging verblijven oudere, zorgbehoevende  volwassenen met een verstandelijke handicap. Omdat de vestiging in 2017 opende, was er op vlak van sport- en ontspanningsmateriaal nog weinig voor handen. Omdat het van belang is dat we onze zorggebruikers een ruim en gevarieerd aanbod aan activiteiten kunnen aanbieden kochten we met de verleende steun van Cera allerlei spelmateriaal maar ook een muziekinstallatie, een moestuintafel, een hometrainer,... Met deze materialen kunnen alle zorggebruikers actief zijn op zijn of haar eigen tempo en naar ieders mogelijkheden.

Onze nieuwsbrief