MFC

WAT IS EEN MFC?

In een MultiFunctioneel Centrum worden de beschikbare middelen flexibel ingezet en kan de zorggebruiker een combinatie maken van de verschillende zorgvormen. Door de middelen anders in te zetten binnen een regelluw kader, kan dit aanleiding geven tot het ondersteunen van meer personen met een handicap

VOOR WIE?

Kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar

  • met een verstandelijke handicap;
  • en/of met een gedrags- of emotionele stoornis;
  • en/of met een autismespectrumstoornis;
  • met eventueel bijkomende spraak-, taal- of gehoorstoornissen.

WELKE ZORG?

  • Dagopvang: begeleiding tussen 8u00 en 18u00
  • Verblijf: overnachting met begeleiding tijdens de avond- en ochtendmomenten
  • Ambulante begeleiding: individuele gesprekken die doorgaan in het begeleidingscentrum
  • Mobiele begeleiding: individuele gesprekken waarbij we bij jou thuis op bezoek komen

Voor een residentieel verblijf (24u/24u) combineer je de functies verblijf en schoolaanvullende/schoolvervangende dagopvang. Indien je mobiele begeleiding wenst, kan dit ook.

FOLDER

Meer informatie vindt u in onze folder van het Multi Functioneel Centrum

Bekijk ook zeker eens onze algemene informatiefolder van Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth

CONTACTPERSOON

Elle Janssenswillen, zorgregisseur MFC
T +32 (0)11 39 95 00
E e.janssenswillen@bc-elisabeth.be

Onze nieuwsbrief