PVF VOLWASSENEN

WAT IS PVF?

Het persoonsvolgende budget (PVB) is een gepersonaliseerd bedrag per jaar waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders zoals Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth.

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor personen die door hun handicap intensieve of frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebben.

VOOR WIE?

Volwassenen vanaf 18 jaar die beschikken over een PVF. We richten ons naar de doelgroepen:

  • met een verstandelijke handicap;
  • en/of met gedrags- of emotionele problemen;
  • en/of met een autismespectrumstoornis;
  • met eventueel bijkomende spraak-, taal- of gehoorstoornissen.

WELKE ZORG?

  • Begeleiding: individuele gesprekken met een begeleider, zowel thuis (mobiel) als in het begeleidingscentrum (ambulant )
  • Dagondersteuning: dagbesteding tussen 8u00 en 17u00 met een aangepast dagprogramma bestaande uit belevingsgerichte activiteiten, arbeidsgerichte activiteiten, beweging en vorming
  • Woonondersteuning: verblijf dat bestaat uit een overnachting met opvang tijdens de avond- en ochtendmomenten

Voor een residentieel verblijf (24u/24u) combineer je de functies dagondersteuning en woonondersteuning. Indien je mobiele begeleiding wenst, kan dit ook.

FOLDER

Meer informatie vindt u in onze folder van PVF volwassenen

Bekijk ook zeker eens onze algemene informatiefolder van Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth

CONTACTPERSOON

Wendy Vrijsen, zorgregisseur volwassenen
T +32 (0)11 39 95 00
E w.vrijsen@bc-elisabeth.be

Onze nieuwsbrief