Teutenmarkt

31/10

Dagcentrum Fierkant staat 31 oktober op de Teutenmarkt in Sint-Huibrechts-Lille.
We verkopen er prachtige zelfgemaakte producten i.k.v. de crowdfundingcampagne 'Supporters voor G-sporters' waarmee we geld inzamelen voor Outdoor fitnesstoestellen.

Onze nieuwsbrief