Poppentheater 'De Bretellen' in première

07/06

Poppentheater 'De Bretellen', een nieuw project van ons dagcentrum Fierkant in Pelt, stelde hun voorstelling 'Wegwijs in Anderland', op 6 juni, in première voor aan de kleuters van Basisschool De Helibel van Sint-Huibrechts-Lille.

Poppentheater 'De Bretellen' bestaat uit talentvolle acteurs met een beperking. Met hun voorstelling 'Wegwijs in Anderland' willen ze de boodschap 'Anders-zijn kan ook gewoon 'Speciaal' zijn' brengen. In de samenleving wordt vaak de nadruk gelegd op  wat personen niet kunnen. Het poppentheater spitst zich toe op het feit dat iedereen talenten heeft. Het verhaal met Octaaf de Raaf in de hoofdrol sluit aan bij de leefwereld van 4 tot 6-jarigen. De kinderen maken tijdens het verhaal kennis met verschillende poppen die allen door de acteurs worden gehanteerd. Het gezelschap bestaat naast de acteurs ook uit muzikanten en personen die achter de schermen werken.

Het poppentheater hoopt vanaf komend schooljaar langs de lagere scholen van Noord-Limburg te trekken.

Hebt u interesse? U kan contact met ons opnemen via dc.theater@bc-elisabeth.be of 011/550690

Onze nieuwsbrief