Let's get fit

Let’s get fit i.s.m. Een Hart voor Limburg

Het doel van dit project is om een programma op poten te zetten waarbij onze zorggebruikers via spel en andere werkvormen op een verantwoorde en positieve manier leren omgaan met voeding en beweging.

Het onderdeel bewegen verloopt in 3 fases:

  1. Stap voor stap: alles wat met wandelen en lopen te maken heeft
  2. Alles loopt op wieltjes: fietsen, gocart, skaten, …
  3. Transfer naar thuissituatie:

Gezonde voeding houdt een eerste kennismaking in zoals bijvoorbeeld de voedingsdriehoek. De zorggebruikers leren gezonde tussendoortjes kennen en zelf een gezonde en lekkere maaltijd maken. Belangrijk is ook dat we ze zelf gezonde keuzes leren maken, ook in de thuiscontext wanneer ze geen rechtstreekse ondersteuning hebben van de begeleiders in het Begeleidingscentrum.

Onze nieuwsbrief