Sport- en buurtplein

  

De verenigingen van Sint-Huibrechts-Lille en de zorggebruikers van Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth hebben er een nieuwe ontspanningsmogelijkheid bij. Op het terrein van hun dag- en wooncentrum in Sint Huibrechts Lille, legde het centrum een sportveld aan waar er ruimte is voor volleybal, netbal, basketbal, tennis en minivoetbal.

“Onze zorggebruikers hebben nood aan vormen van ontspanning om hun vrije tijd zinvol te kunnen invullen”, vertelt algemeen directeur Eric Linsen. “Het dagcentrum en de woonvorm Fierkant liggen daarenboven in een residentiële buurt en door de aanleg van een gemeenschappelijk sportplein willen we de buurtbewoners meer betrekken bij het project. Zo hopen we de integratie met de buurt te bevorderen en de sociale cohesie te verstevigen. We zullen dit sportplein daarom ook delen met de omliggende scholen, jeugdbewegingen en buurtverenigingen.  We hebben hiervoor steun toegezegd gekregen van Leader Kempen en Maasland.”

Via een online reservatiesysteem kunnen de betrokken verenigingen het polyvalent sportplein gratis afhuren. Er zijn op dit vlak overeenkomsten gesloten met KSA, Chiro, Robbedoes, SPW en basisschool Helibel, allen uit Sint-Huibrechts-Lille. Op die manier hoopt men het contact tussen de buurt en de zorggebruikers nog meer te versterken dan nu al het geval is.

Op 2 september kwamen alle betrokken verenigingen af om het pleintje officieel te openen. Dit gebeurde op een ludieke wijze door een spelletje netbal tussen alle betrokken partijen, waaraan ook Raf Drieskens, burgemeester van Neerpelt, en directeur Eric Linsen deelnamen. Nadien werden de contacten nog wat verder gezet tijdens een receptie met ondersteuning van de gemeente Neerpelt.

Bekijk hier alle foto's.

Onze nieuwsbrief