Sport- en buurtplein Fierkant

Sport-en buurtplein Fierkant i.s.m. Leader Kempen & Maasland

We gaan op het terrein van ons dag- en wooncentrum in Sint Huibrechts Lille een sportveld aanleggen waar er ruimte is voor volleybal, netbal, basketbal, tennis en minivoetbal. Onze zorggebruikers hebben nood aan vormen van ontspanning om hun vrije tijd zinvol te kunnen invullen. Het dagcentrum en de woonvorm Fierkant liggen daarenboven in een residentiële buurt en door de aanleg van een gemeenschappelijk sportplein willen we de buurtbewoners meer betrekken bij het project. Zo hopen we de integratie met de buurt te bevorderen en de sociale cohesie te verstevigen. We zouden dit sportplein daarom ook willen delen met de omliggende scholen, jeugdbewegingen en buurtverenigingen We hebben hiervoor steun toegezegd gekregen van Leader Kempen en Maasland.

Link: http://www.internetgazet.be/neerpelt/europees-geld-voor-t-fierkant.aspx

Onze nieuwsbrief