Bouwwerken

Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth gaat steeds op zoek naar kansen om te vernieuwen en te verbeteren. Dat geldt ook zeker voor de infrastructuurwerken die we uitvoeren. Hieronder vind je een kleine greep uit onze belangrijkste recente (ver)bouwwerken.

2018

UPDATE:UITBREIDINGSPROJECT DAGCENTRUM 'T FIERKANT

De werken aan het uitbreidingsproject in Sint-Huibrechts-Lille zitten op schema.
De ramen werden reeds geplaatst. De gyprocwerken zijn momenteel bezig. De volgende werken die gepland staan is het vloeren en de deuren plaatsen. Half mei worden de verfwerken gestart.

UITBREIDINGSPROJECT DAGCENTRUM 'T FIERKANT

De werken aan de uitbreiding van het dagcentrum ’t Fierkant te Sint-Huibrechts-Lille verlopen vlot. De ruwbouw staat er reeds. In een volgende fase volgende de elektriciteitswerken en worden de ramen gestoken.

2017

UITBREIDINGSPROJECT DAGCENTRUM 'T FIERKANT

Het dagcentrum ’t Fierkant te Sint-Huibrechts-Lille breidt uit. Op maandag 4 december werd het startschot gegeven voor de werken van de nieuwe bouw die tegen het huidige dagcentrum aangebouwd zal worden. 

Burgemeester Raf Drieskens en voorzitter van de raad van bestuur Eddy Maesen zetten de start van de werken symbolisch in gang.

Met het uitbreidingsproject willen we nog beter inspelen op de noden en de wensen van personen met een handicap.

Het uitbreidingsproject , een semi-industriële bouw, betreft  het bijbouwen van  4 ateliers voor 60 extra zorggebruikers. 

De ingebruikname van de nieuwe ateliers is voorzien voor september 201

PROJECT HOEKSTRAAT: UPDATE

De werken aan het nieuwe woonproject in de Hoekstraat te Eksel bevinden zich in de laatste rechte lijn.

Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan de binnen-afwerking. De verf- en behangwerken lopen op zijn einde. De poetsploeg staat alvast te popelen om de handen uit de mouwen te steken.

Ook de grond- en verfraaiingswerken zitten reeds in een vergevorderd stadium.

Alles kan in gereedheid gebracht worden voor de verhuis die zal plaatsvinden begin november.

Aftellen maar!

PROJECT HOEKSTRAAT: UPDATE

De bouwwerken aan de nieuwe woonvorm in de Hoekstraat in Eksel krijgt aardig vorm.  De pleisterwerken zijn afgerond, de ramen zijn gestoken, de vloerverwarming gelgd. Momenteel is de aannemer aan het chappen.

Er wordt hard gewerkt!

Volg hier de werken op.

PROJECT HOEKSTRAAT

De nieuwe woonvorm in de Hoekstraat in Eksel krijgt meer en meer vorm.

De ruwbouw is klaar, momenteel worden de ramen gestoken en kan men aan de pleisterwerken beginnen.

Geduldig kijken we uit naar de volgende vorderingen.

Bekijk hier de foto's van de werkzaamheden.

PROJECT HOEKSTRAAT

De bouwwerken aan onze nieuwe woonvorm in Eksel schieten goed op. Op 24 juni 2016 legden voorzitter van de Raad van Bestuur, Eddy Maesen en burgemeester van Hechtel-Eksel Jan Daelemans de eerste steen van dit nieuwe project in de Hoekstraat te Eksel.        

Deze nieuwe woonvorm zal een thuis bieden aan 20 volwassenen met een verstandelijke beperking.

Bekijk hier de foto's van de bouwwerken.

2016

PROJECT HOEKSTRAAT

Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth bouwt nu ook in Eksel. Op vrijdag 24 juni ging de eerstesteenlegging door van een nieuwe woonvorm voor volwassenen met een verstandelijke beperking. De nieuwbouw ligt tegenover het woonzorgcentrum Vitas in de Hoekstraat. Samen met Jan Dalemans, de burgemeester van Hechtel-Eksel, legde de voorzitter van de Raad van Bestuur de symbolische eerste steen.
Ook de buren werden uitgenodigd bij dit heuglijke moment. Uit ervaring weet het Begeleidingscentrum immers dat de samenwerking met de buurt cruciaal is voor een vlotte integratie van de zorggebruikers in de omgeving.
Het huis in de Hoekstraat in Eksel biedt onderdak aan 20 volwassenen. Het huis is opgedeeld in vier units voor telkens  5 personen en er is een ruimte voorzien voor dagopvang en atelierwerking. Het project kost in totaal 2.300.000€ en wordt gefinancierd met eigen middelen. Een aanvraag tot gedeeltelijke tussenkomst van VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) is lopende, maar blijft onzeker gezien de evolutie in de sector. 

2015

PROJECT HAAGDOORNSTRAAT

 

De werken aan onze woonvorm voor jongeren in de Haagdoornstraat in Neerpelt beginnen aardig op te schieten. Momenteel is de aannemer aan het chappen. De elektriciteitswerken, het stucwerk, de ramen en HVAC/sanitair zijn reeds afgewerkt.Enkel de stopcontacten en WC's dienen nog geplaatst te worden. De verfwerken worden gedaan door onze eigen mensen. Verder staan onder andere volgende werken nog op het programma:

  • Vloeren
  • Deuren plaatsen
  • Plaatsen meubilair
  • Plaatsen zonnepanelen

We voorzien om deze woonvorm vanaf 1 september 2017 in gebruik te nemen.

TRAPPENHAL

  

De medewerkers van de technische dienst  hebben gezorgd voor de verfraaiing van de trappenhal aan de ingang van MFC dagopvang (blok 54). De bekleding van de trap werd verwijderd en de trap werd opgespoten. De muren werden geëgaliseerd en de elektrische leidingen ingewerkt. Om het geheel af te werken werden de wanden ook opnieuw behangen en geschilderd.

ZOLDER

VOOR                                                                NA

 

Gelijktijdig met de trappenhal werden de balken op de zolder van blok 54 vervangen en/of behandeld. De zolder werd grondig opgeruimd en de  elektriciteit waar nodig aangepast.

VERFWERKEN

  

De slaapkamers van Pav A3/4 en de living van Appartement H en kregen een nieuw laagje verf. Deze werken werden eveneens uitgevoerd door onze eigen technische dienst.

 

2014

MULTIFUNCTIONELE RUIMTE

Tot begin november zat ons personeel nog in de voormalige kapel, maar deze voldeed niet meer aan de eisen van een moderne refter. Daarom werd beslist om het zwembad ( dat te duur was geworden in onderhoud ) om te vormen naar een multifunctionele ruimte die snel omgevormd kan worden, afhankelijk van de activiteit die er plaats vindt. 's Middags kunnen de personeelsleden nu hun lunch  opeten in een moderne refter met aanpalend bijkeukentje.Daarnaast werd de multifunctionele ruimte zo ingericht dat ze voor allerlei soorten evenementen kan gebruikt worden. We zijn op die manier minder afhankelijk van andere organisaties voor het gebruik van zalen. Ten laatste voorzien we in de multifunctionele ruimte ook douches zodat personeel dat met de fiets wil komen, zich hier kan opfrissen vooraleer aan het werk te gaan. 

PROJECT HAAGDOORNSTRAAT

Op 26 september legden de voorzitter van onze Raad van Bestuur, Eddy Maesen, en de burgemeester van Neerpelt, Raf Drieskens, de officiële eerste steen voor hun gezamenlijke bouwprojecten in Neerpelt. De gemeente bouwt aan een nieuwe voorziening voor naschoolse opvang onder de naam Robbedoes. Op dezelfde bouwgrond zet Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth een woonvorm voor 18 jongeren neer. 

Het project Haagdoornstraat te Neerpelt past in de vervanging van de woonopvang voor jongeren op de campus te Wijchmaal, waarvan de infrastructuur niet meer aangepast is aan de huidige opvangnoden (o.a. nood aan individuele kamers; kleinere groepsgrootte; …). Om in te spelen  op  de zorgvernieuwing en zorg-op-maat gedachte kiest Begeleidingscentrum Sint – Elisabeth voor kleinschalige woonprojecten (maximum 20 personen) in een bestaande woonkern. Een buitenhuis is voor jongeren met een handicap een meerwaarde, niet alleen omdat ze op die manier dichter bij school wonen of een goede busverbinding hebben, maar ook omdat er zich voor een huis in de rij heel wat meer integratiemogelijkheden aanbieden.

Het project in de Haagdoornstraat zal woonopvang bieden aan 18 jongeren. Het gebouw bestaat uit drie leefgroepen met telkens vijf personen en drie studio’s waar jongeren voorbereid worden op zelfstandig wonen.
Er zullen een 8-tal personeelsleden tewerkgesteld worden.

De kostprijs is geraamd op 2.200.000 euro. Het Begeleidingscentrum zal de bouw met eigen middelen bekostigen, maar hoopt alsnog op een tussenkomst voor de helft van de kosten via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. 

Onze nieuwsbrief