Logo en slagzin

  

LOGO

SYMBOLIEK

De ontwerper is vertrokken van het idee om een logo te ontwerpen rond mensen die elkaar helpen en die elkaar bijstaan. De 3 gestileerde mensen staan in gesprek met elkaar en vormen een groep. De 2 buitenste mensen omringen de middelste persoon. Dit staat voor het luisterend oor en helpende hand van het begeleidingscentrum. Maar het verwijst ook naar de ouders die hun kind omringen, want het BC biedt ook ambulante en mobiele begeleiding waarbij zowel begeleiding voor het kind als voor de ouders centraal staat. Dit zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. 

We hebben er bewust voor gekozen om iedereen op gelijke voet te zetten, omdat we vinden dat we allemaal evenwaardige partners zijn. 

De 3 figuren verwijzen verder naar de 3 partners in het zorgproces. De ouders/zorgcontext en Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth die samen met de zorggebruiker op zoek gaan naar de meest ideale begeleiding voor de laatstgenoemde. Anderzijds staan de personen ook voor de 3 departementen binnen het centrum: MFCPVF Volwassenen en RTH

Tenslotte zie je in de 2 buitenste figuren 2 pijlen die naar boven wijzen. Dit wijst op de dynamiek binnen het BC dat altijd de ogen gericht heeft op de toekomst. 

KLEUR

Groen is een kleur die staat voor natuur en dat verwijst naar onze groene omgeving. Ook staat het voor jeugd, opvoeding en werkt de kleur kalmerend. Andere associaties zijn vredig, groei/vooruitgang en gezondheid.

Blauw straalt geloofwaardigheid uit, professionaliteit en heeft ook een kalmerend effect. Men associeert blauw ook sterk met vertrouwen/betrouwbaarheid en kracht. Zo stralen we het beeld uit van een organisatie waarop men kan steunen, bouwen en vertrouwen. 

De combinatie van deze twee kleuren werkt het best in een medisch/pedagogisch/educatieve omgeving en is bijgevolg uitermate geschikt voor het Begeleidingscentrum (BC). We gebruiken ook de zachtere  varianten van de kleuren blauw en groen om zo het zachtere karakter van het Begeleidingscentrum te benadrukken.

BASELINE 

GEWOON BIJZONDER

Deze baseline is  zowel van toepassing op zorggebruikers als op werknemers van BC Sint-Elisabeth. Iedereen is op zijn eigen manier gewoon bijzonder. Het geeft kort de essentie weer van waar we voor staan: "Door gewoon te zijn en de zorggebruikers als gewone mensen te behandelen, zijn ze in staat tot bijzondere dingen."

Het komt daarnaast terug in de begeleiding die we voorzien. Gewoon waar kan en bijzonder waar het moet.

Onze nieuwsbrief