Vergunning VAPH

Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth is vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

- als Multifunctioneel Centrum (MFC) voor het aanbieden van de functies verblijf, schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang en ambulante/mobiele begeleiding voor een totaal van 248 begeleidingsovereenkomsten. 

- als Vergunde Zorgaanbieder voor het aanbieden van de functies woonondersteuning, dagondersteuning en begeleiding via persoonsvolgende financiering.

- als dienst voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) voor het aanbieden van de functies outreach, verblijf, dagopvang en begeleiding en dit voor 284,72 punten

 

Onze nieuwsbrief